Skip to main content

 

Fafo TV

Our videoes

18 June 2024

Partssamarbeid og de tillitsvalgtes rolle i det grønne skiftet

06 June 2024

How to improve cross-border inspections of posted work

22 April 2024

Integrering i usikre tider

11 April 2024

Third country posted workers flying under the radar

07 March 2024

Hvordan opplever innvandrere møtet med Nav?

08 February 2024

Hva med arbeidsinnvandrerne i et presset boligmarked?

14 December 2023

Ansatte i usikre jobber har mindre tro på demokratiet

12 December 2023

Tall og statistikk om arbeidsinnvandring til Norge 2023

30 November 2023

Forbudet mot lønnstyveri – et slag i lufta?

04 December 2023

Har arbeidslivet innflytelse på yrkesfagene?

13 October 2023

Bostedsløshet – menneskene bak tallene

11 October 2023

Tillitsvalgte og psykisk helse: «Dette snakker vi ikke om på jobben»

12 October 2023

Street-level integration work: policy and practice in the Nordic countries

27 September 2023

Hvilke utfordringer skaper nye regler for innleie av arbeidskraft?

26 September 2023

5 år med ME-forskning: Hva har vi lært?

09 June 2023

Hva betyr den økende vikarbruken for helse- og omsorgstjenestene?

07 June 2023

Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

14 March 2023

Personvern under press i et digitalisert arbeidsliv

02 March 2023

Intervjuet som avgjør asylsøkerens fremtid

01 December 2022

Markering av verdens aidsdag, 2022

11 October 2022

Arbeidsinnvandring fra tredjeland – er det behov for en ny politikk?

11 August 2022

Ytringsfrihet og varsling fra et arbeidsgiverperspektiv

25 January 2022

Barn som søker asyl – hvordan blir de møtt?

11 November 2021

Profesjonenes rolle i å nå bærekraftmålene: På rett vei, men langt igjen

19 October 2021

Fagarbeidere er viktige for innovasjon

15 October 2021

Supported Employment – hva nå?