Fafo-tv

Fafo-tv

4. mai kl. 9.00, Fafo-webinar med rapportlansering: Effekter av å godkjenne utenlandsk fagutdanning

Mange arbeidsinnvandrere har jobbet i årevis som ufaglærte på norske arbeidsplasser – selv om de har hatt fagutdanning fra hjemlandet. Etter initiativ fra partene i arbeidslivet ble en godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning etablert i 2016, og NOKUT fikk ansvaret for den. Fafo har sett på de foreløpige virkningene etter fire års erfaringer med ordningen. Funn presenteres på dette webinaret, som arrangeres i samarbeid med NOKUT.

Fafos arrangementer gjennomføres for tiden digitalt og uten publikum.

Direktesendingen starter kl. 09.00. Seere kan sende inn spørsmål underveis i sendingen på sms til telefonnummer 906 51 311.

Du kan også se opptak i ettertid. Sendingen er tilgjengelig for alle, men det er kun de påmeldte som i ettertid vil få tilsendt lenker til presentasjonene.

27. april kl. 09.00, Fafo-webinar: Medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv

Hva er status for arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv? Har virksomhetene etablert ordninger for partssamarbeid og fungerer disse etter hensikten? I en ny studie har Fafo undersøkt hvordan det står til med partssamarbeidet i virksomhetene. På dette webinaret vil rapporten bli presentert av forskerne og kommentert av arbeids- og sosialminister Torbjørn Rød Isaksen.

Fafos arrangementer gjennomføres for tiden digitalt og uten publikum.

Direktesendingen starter kl. 09.00. Du kan også se opptak i ettertid. Sendingen er tilgjengelig for alle, men det er kun de påmeldte som i ettertid vil få tilsendt lenker til presentasjonene.

Opptak fra 15. april, Fafo-webinar: Hvordan skape et trygt og inkluderende barnehage- og skolemiljø

På dette webinaret presenterte Fafo funn fra en ny rapport, som har evaluert ulike tiltak for å heve kompetansen om inkluderende læringsmiljøer. 

  • Fungerer eksisterende tiltak i praksis?
  • Hva mener ansatte og ledere lokalt at de trenger mer kunnskap om?
  • Hvordan sikre at de mange ulike tiltakene blir supplerende og ikke konkurrerende?

Opptak fra 24. mars, Fafo Østforum webinar: Hvordan er livet som arbeidsinnvandrer under koronapandemien?

I løpet av koronapandemien har mange fått øynene opp for hvor avhengige vi har blitt av arbeidsinnvandrerne. Samtidig har mange arbeidsinnvandrere opplevd å miste rettigheter, blitt utsatt for uforsiktige arbeidsgivere og stigmatisert. På dette webinaret fikk vi høre situasjonsbeskrivelser fra Fellesforbundets Jørn Eggum, Arbeidstilsynets Trude Vollheim, Bianca Irina Cristea og Joanna Leks fra Kirkens Bymisjon og bygningsarbeider Ryszard Jankowski.

Opptak fra 8. mars, Fafo-webinar: Litt av hvert om likestilling

Fafo markerte den internasjonale kvinnedagen. Vi plukket ut et knippe sentrale forskningsområder fra Fafos portefølje og utfordret våre forskere til å anvende et kjønnsperspektiv på denne forskningen. Stikkord for innleggene er likelønn og arbeidsledighet, yrkesdeltakelse blant innvandrede kvinner, korona og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og likestilling i Kina.

Opptak fra 3. desember, kl. 12, Fafo-webinar: Å leve med hatprat – en hverdag for mange med funksjonsnedsettelser

Fafo markerte FNs internasjonale dag for funksjonshemmede med webinar og internasjonal boklansering om hatytringer. Hatefulle ytringer er hverdagskost for en del personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Opptak fra 3. desember, kl 9, Fafo-webinar: På jakt etter språknøkkelen

Fafo og Språkrådet inviterte til webinar med rapporlansering.
Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere er undervurdert i store deler av arbeidslivet – på tvers av yrker og bransjer. Et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked stiller større krav til hvordan vi kommuniserer. Arbeidsplassen regnes som en av de viktigste arenaene for integrering i det norske samfunnet. Er det likevel slik at språk reduseres til et spørsmål om å finne praktiske løsninger og å unngå farlige situasjoner?

 

Opptak fra 24. november, Fafo Østforum webinar: EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

I slutten av oktober kom det varslede forslaget om minstelønn i EU. På dagens webinar fikk vi en innledning (på engelsk) av Joost Korte, generaldirektør for sysselsetting, arbeidsmarkedsforhold og sosiale saker i Europakommisjonen. Deretter fortsatte vi på norsk med reaksjoner fra statssekretær Vegard Einan fra Arbeids- og sosialdepartementet, LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik og direktør Stian Sigurdsen fra Virke. Møteleder var Anne Mette Ødegård, prosjektleder for Fafo Østforum.