Skip to main content

 

Fafo TV

Our videoes

11 April 2024

Third country posted workers flying under the radar

07 March 2024

Hvordan opplever innvandrere møtet med Nav?

08 February 2024

Hva med arbeidsinnvandrerne i et presset boligmarked?

14 December 2023

Ansatte i usikre jobber har mindre tro på demokratiet

12 December 2023

Tall og statistikk om arbeidsinnvandring til Norge 2023

30 November 2023

Forbudet mot lønnstyveri – et slag i lufta?

04 December 2023

Har arbeidslivet innflytelse på yrkesfagene?

13 October 2023

Bostedsløshet – menneskene bak tallene

11 October 2023

Tillitsvalgte og psykisk helse: «Dette snakker vi ikke om på jobben»

12 October 2023

Street-level integration work: policy and practice in the Nordic countries

27 September 2023

Hvilke utfordringer skaper nye regler for innleie av arbeidskraft?

26 September 2023

5 år med ME-forskning: Hva har vi lært?

09 June 2023

Hva betyr den økende vikarbruken for helse- og omsorgstjenestene?

07 June 2023

Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

14 March 2023

Personvern under press i et digitalisert arbeidsliv

02 March 2023

Intervjuet som avgjør asylsøkerens fremtid

01 December 2022

Markering av verdens aidsdag, 2022

11 October 2022

Arbeidsinnvandring fra tredjeland – er det behov for en ny politikk?

11 August 2022

Ytringsfrihet og varsling fra et arbeidsgiverperspektiv

25 January 2022

Barn som søker asyl – hvordan blir de møtt?

11 November 2021

Profesjonenes rolle i å nå bærekraftmålene: På rett vei, men langt igjen

19 October 2021

Fagarbeidere er viktige for innovasjon

15 October 2021

Supported Employment – hva nå?