Skip to main content

Fafo Østforum webinar

Tall og statistikk om arbeidsinnvandring til Norge 2023

Tuesday 12. December 2023

kl. 14:00–14:30

Direktesending fra LO Media Studio

Stengte grenser under koronapandemien gjorde at arbeidsinnvandringen til Norge sank i 2020 og 2021. Men i fjor var arbeidsinnvandringen tilbake på 2019-nivå. Hva er status for 2023?

Norge trenger arbeidskraft, men det gjør også store deler av EU. Blir vi utkonkurrert på grunn av lav kronekurs eller kommer fortsatt arbeidsinnvandrere til Norge? Christoffer Berge fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har svarene.

Program

Christoffer Berge, seniorrådgiver i Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå (SSB): Statistikk over arbeidsinnvandringen til Norge 2023.  Presentasjon (pdf)

Anne Mette Ødegård, seniorforsker i Fafo og prosjektleder for Fafo Østforum

Fafo Østforum

har siden 2004 vært er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer – dette er arrangement nr. 96. Bestill nyhetsbrev.

Østforum har i dag 23 deltakere. Det er åpent for flere deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum.