Skip to main content

Tone Fløtten

Book review: Kjell Underlid: Fattigdommens psykologi. Oppleving av fattigdom i det moderne Norge

Tidsskrift for Velferdsforskning |  2007
 
1

Fløtten, T. (2007). Book review: Kjell Underlid: Fattigdommens psykologi. Oppleving av fattigdom i det moderne Norge. Tidsskrift for Velferdsforskning, 1/2007.

Fafo researchers