Skip to main content

  • Tommy Tranvik og Mona Bråten

Den gjennomsiktige virksomheten

Konsekvenser av elektronisk kontroll og styring i arbeidslivet

  • Tidsskrift for samfunnsforskning  | 
  • 2015
 
  • 4-2015 årgang 56

Tranvik, Tommy og Bråten, Mona (2015), Den gjennomsiktige virksomheten. Konsekvenser av elektronisk kontroll og styring i arbeidslivet. Tidsskrift for samfunnsforskning. 4-2015 årgang 56 s. 419-448

Fafo researchers