Articles and book chapters

Search publications

Den nye staten. Omstillingenes effekter på ansattes sykefravær og trygdemottak

Thomas Lorentzen, Espen Løken & Sissel C. Trygstad

Søkelys på arbeidsmarkedet nr. 2 Institutt for samfunnsforskning 2006

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Den nye staten. Omstillingenes effekter på ansattes sykefravær og trygdemottak