Articles and book chapters

Search publications

Er delt svangerskap en nøkkel til lik lønn mellom kvinner og menn?

Ragnhild Steen Jensen

Søkelys på arbeidslivet 2 2007

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Er delt svangerskap en nøkkel til lik lønn mellom kvinner og menn?