Skip to main content

Fattigdom i en velferdsstat

Tidsskrift for velferdsforskning |  2003
 
2/2003

Fløtten, T. (2003)."Fattigdom i en velferdsstat". Tidsskrift for velferdsforskning 2/2003, pp 71-89

Fafo researchers