Articles and book chapters

Search publications

Feministisk geografi – bidrag til arbeidsmarkedsforskning og kjønnsforskning

Ragnhild Steen Jensen

Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift 40 2005

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Feministisk geografi – bidrag til arbeidsmarkedsforskning og kjønnsforskning