Articles and book chapters

Search publications

Fra arbeid som inntektskilde til arbeid som mening – hvilke verdier er viktig i det nye arbeidslivet?

Ragnhild Steen Jensen

Søkelys på arbeidsmarkedet 20 2003

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Fra arbeid som inntektskilde til arbeid som mening – hvilke verdier er viktig i det nye arbeidslivet?