Skip to main content

  • Idunn Brekke og Jon Rogstad

Godt gift? Betydningen av ektefellens landbakgrunn for kvinnelige etterkommeres arbeidsdeltakelse

  • Søkelys på arbeidslivet  | 
  • 2011
 
  • 28/ 1/2
Brekke, I. & Rogstad, J. (2011). Godt gift? Betydningen av ektefellens landbakgrunn for kvinnelige etterkommeres arbeidsdeltakelse. Søkelys på arbeidslivet, 28(1/2).

Fafo researchers