Skip to main content

Synnøve Økland Jahnsen

Hva skal vi med en kjønnsnøytral boligsosial politikk?

Kjønn og vold som blindsoner for forskning og tiltaksutvikling mot bostedsløshet

Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare |  2023
 
Jahnsen, S. Ø. (2023) Hva skal vi med en kjønnsnøytral boligsosial politikk? Kjønn og vold som blindsoner for forskning og tiltaksutvikling mot bostedsløshet. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare 2(8), 103-115. https://doi.org/10.18261/nwr.8.2.3