Skip to main content

Tone Fløtten

Hvordan har de fattige det?

Samfunnsspeilet |  2003
 

Fløtten, T. (2003). Hvordan har de fattige det? Samfunnsspeilet, 6/2003.

Fafo researchers