Articles and book chapters

Search publications

Den gjennomsiktige virksomheten
Konsekvenser av elektronisk kontroll og styring i arbeidslivet

Tommy Tranvik og Mona Bråten

Tidsskrift for samfunnsforskning 4-2015 årgang 56 2015

Nettutgave

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Den gjennomsiktige virksomheten