Articles and book chapters

Search publications

Kommunenes arbeid med barnefattigdom

Bjørn Richard Nuland, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hanssen

I: Tone Fløtten (red.) Barnefattigdom Gyldendal Akademisk 2009

Forskningstema: Poverty and social security

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Kommunenes arbeid med barnefattigdom