Skip to main content

Jon Horgen Friberg

Konflikt, fellesskap og forandring

Foreldreskap og sosial kontroll i innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka

 
Cappelen Damm Akademisk

Friberg, J. H. (2019). Konflikt, fellesskap og forandring. Foreldreskap og sosial kontroll i innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. DOI: 10.23865/noasp.75