Articles and book chapters

Search publications

Kvinners eierskap i næringslivet: hva vet vi om det?

Ragnhild Steen Jensen

Søkelys på arbeidsmarkedet 2 2005

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Kvinners eierskap i næringslivet: hva vet vi om det?