Articles and book chapters

Search publications

Ledelse, organisering og styring av offentlige virksomheter

Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

I: Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Jon M. Hippe Hamskiftet. Den norske modelle i endring Gyldendal akademisk 2007

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Ledelse, organisering og styring av offentlige virksomheter