Skip to main content

  • Jon Rogstad og Geir Høgsnes

Lokale løsninger på «deling av arbeid» - et middel i kampen mot arbeidsløsheten?

  • Sosiologisk tidsskrift  | 
  • 1995
 
  • 3
Rogstad, J. & Høgsnes, G. (1995). Lokale løsninger på «deling av arbeid» - et middel i kampen mot arbeidsløsheten? Sosiologisk tidsskrift, 3, 191-212.

Fafo researchers