Skip to main content

Tone Fløtten

Mannifest. En kritikk av mannsrolleutvalgets foreløpige statusrapport. Bokanmeldelse

Sosiolognytt |  1989
 
3

Fløtten, T. (1989). Mannifest. En kritikk av mannsrolleutvalgets foreløpige statusrapport. Bokanmeldelse. Sosiolognytt, 3/1989.

Fafo researchers