Articles and book chapters

Search publications

NEET:s i Norden – vilka är de och vad görs?

Olsen, Terje & Jenny Tägtström

2014

Les artikkelen

Forskningstema: Labour market integration

Forskere på Fafo: Terje Olsen

NEET:s i Norden – vilka är de och vad görs?