Skip to main content

  • Jon Rogstad

Nye beregninger av overtidsarbeidets hyppighet og omfang

  • Søkelys på arbeidsmarkedet  | 
  • 1993
 
  • 10

Rogstad, J. (1993). Nye beregninger av overtidsarbeidets hyppighet og omfang. Søkelys på arbeidsmarkedet, 10, 180-186.

Fafo researchers