Articles and book chapters

Search publications

Organisasjonsendring. Om moter, myter og praksis

Dag Olberg og Sissel C. Trygstad

I: Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Jon M. Hippe Hamskiftet. Den norske modellen i endring Gyldendal akademisk 2007

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Organisasjonsendring. Om moter, myter og praksis