Skip to main content

Dag Olberg og Sissel C. Trygstad

Organisasjonsendring. Om moter, myter og praksis

 
Hamskiftet. Den norske modellen i endring    Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Jon M. Hippe    Oslo    Gyldendal akademisk    978-82-05-37161-3

Olberg, D. & S.C. Trygstad (2007), Organisasjonsendring – om moter, myter og praksis.) I Hamskiftet. Oslo, Gyldendal Akademisk