Articles and book chapters

Search publications

Større kompetanseutfordringer i små kommuner

Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen

Fagbladet Samfunn & Økonomi 1/2014 , 2014

Les mer / Read more

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Større kompetanseutfordringer i små kommuner