Articles and book chapters

Search publications

Tillitsvalgtes og fagforbundenes rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår

Kristin Alsos

Arbeidsrett 4(2) , 2007

Forskere på Fafo: Kristin Alsos

Tillitsvalgtes og fagforbundenes rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår