Skip to main content

  • Kristin Alsos

Tillitsvalgtes og fagforbundenes rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår

  • Arbeidsrett  | 
  • 2007
 
  • 4(2)

Alsos, K. (2007). Tillitsvalgtes og fagforbundenes rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidsrett.4(2):140-153

Fafo researchers