Skip to main content

Etnisk segregasjon og sosiale kontaktflater

Noen spekulasjoner om ghettoisering i Oslo

Book chapters |  1997
12. October 2015

Djuve, A. B. & Hagen, K. (1997). Etnisk segregasjon og sosiale kontaktflater. Noen spekulasjoner om ghettoisering i Oslo. I O. Brox (red.), Spredt eller tett. Tano Aschehoug.

Fafo researchers