Book chapters

Rapportsøk-en

Analyser av entreprenørskap

Bård Jordfald og Olav R. Spilling

1998

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

Analyser av entreprenørskap