Books

Search publications

Fraværsgrensen i videregående skole
Perspektiver, konsekvenser og erfaringer

Jon Rogstad, Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt

Cappelen Damm Akademisk 2021

Open access

Forskere på Fafo: Jon Rogstad, Mathilde Bjørnset

Fraværsgrensen i videregående skole