Books

Search publications

Utviklingshemming og seksuelle overgrep
Kunnskap, rettssikkerhet og beskyttelse

Terje Olsen, Britt Karin Bakkefjell, Nina Christine Dahl, Anne Liv Engbråten, Heidi Lubinski Hansen og Hilde Margrete Kristiansen (red.)

Universitetsforlaget 2020

Forskere på Fafo: Terje Olsen

Utviklingshemming og seksuelle overgrep