Skip to main content

Allmenngjøring av tariffestede minstelønnssatser

Empirisk studie av effekten på lønningene i byggebransjen

Dissertations |  2014
27. April 2015

Holden, Mari Brekke (2014) Allmenngjøring av tariffestede minstelønnssatser: Empirisk studie av effekten på lønningene i byggebransjen, masteroppgave, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo