Dissertations

Search publications

Fleksibiliseringens tvetydigheter
En studie av ikt-ansattes opplevelser av fleksibilisering

Lise Lien

, 2003

Forskere på Fafo: Lise Lien

Fleksibiliseringens tvetydigheter