Skip to main content

Innestengt eller utestengt? Norsk prostitusjonspolitikk og kampen mot menneskehandel

Dissertations |  2014
14. February 2022
Jahnsen, S. (2014). Innestengt eller utestengt? Norsk prostitusjonspolitikk og kampen mot menneskehandel. Doktorgradsavhandling. Sosiologisk institutt. Universitetet i Bergen.