Dissertations

Search publications

Innestengt eller utestengt? Norsk prostitusjonspolitikk og kampen mot menneskehandel

Synnøve Jahnsen

, 2014

Forskere på Fafo: Synnøve Økland Jahnsen

Innestengt eller utestengt? Norsk prostitusjonspolitikk og kampen mot menneskehandel