Dissertations

Rapportsøk-en

Bedriftsetableringer med og uten stipend: seleksjon og sysselsettingseffekter

Bård Jordfald

1998

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

Bedriftsetableringer med og uten stipend: seleksjon og sysselsettingseffekter