Skip to main content
Posts and op-eds
  • Kaja Reegård og Jon Rogstad

Hvem snakker med de frafalne?

 

Reegård, K. & Rogstad, J. (2013). Hvem snakker med de frafalne? Kronikk. Aftenposten, 11.9.

Fafo researchers