Op-eds

Search publications

Det er de mest utsatte elevene som befinner seg i fraværsgrensens dødvinkel

Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Marie Gjefsen, Marianne Takvam Kindt & Jon Rogstad

2019

Les kronikken

Forskere på Fafo: Marianne Takvam Kindt

Det er de mest utsatte elevene som befinner seg i fraværsgrensens dødvinkel