Op-eds

Search publications

Står støtt etter skjelvet

Kristin Dalen og Hedda Flatø

Dagens Næringsliv 2012

Forskere på Fafo: Hedda Flatø, Kristin Dalen

Står støtt etter skjelvet