Skip to main content

Rekruttering av sårbare forsknings­deltakere gjennom NAV er et etisk problem. Kronikk på psykologisk.no

Posts and op-eds |  psykologisk.no |  2022
2. July 2020

Kielland, A & L. Melby (2022). Rekruttering av sårbare forsknings­deltakere gjennom NAV er et etisk problem. Kronikk på psykologisk.no, 22. september 2022. 

Fafo researchers

Project