Op-eds

Search publications

Rekruttering av sårbare forsknings­deltakere gjennom NAV er et etisk problem. Kronikk på psykologisk.no

Anne Kielland & Line Melby

psykologisk.no 2022

Psykologisk.no 22. september 2022

Forskere på Fafo: Anne Kielland

Prosjekt: Services and ME

Rekruttering av sårbare forsknings­deltakere gjennom NAV er et etisk problem. Kronikk på psykologisk.no