Presentations

Search publications

Hatytringer mot funksjonshemmede - omfang, uttrykk og konsekvenser

Vedeler, Janikke Solstad, Terje Olsen & Kurt Elvegård

2016

Forskere på Fafo: Terje Olsen

Hatytringer mot funksjonshemmede - omfang, uttrykk og konsekvenser