Skip to main content

Årsaken bak økt ulikhet: Teknologiske endringer eller maktforskyvning

Other reports or chapters |  2017
5. June 2020

Bjørnstad R. m.fl. (2017) Årsaken bak økt ulikhet: Teknologiske endringer eller maktforskyvning. Rapport nr. 7-2017 fra Senter for lønnsdannelse