Skip to main content

Den nye arbeidsinnvandringen fra øst. Drivkrefter, utviklingstrekk og arbeidslivspolitiske konsekvenser

  • Other reports or chapters  | 
  • 2008
  • 21. January 2015
Dølvik, Jon Erik og Jon Horgen Friberg (2008), Den nye arbeidsinnvandringen fra øst. Drivkrefter, utviklingstrekk og arbeidslivspolitiske konsekvenser. Background Paper for the IMER-Programme - Research in the field of Migration and Immigration The Research Council of Norway