Other publications

Search publications

Evaluering av forsøket med moderat kvotering av innvandrere

Ragnhild Steen Jensen og Julia Orupabo

2010

Forskningstema: Inclusion of immigrants

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Evaluering av forsøket med moderat kvotering av innvandrere