Other publications

Search publications

Forutsetninger og begrunnelser for studiet av fattigdom

Tone Fløtten

, 2001

Forskningstema: Poverty and social security

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Forutsetninger og begrunnelser for studiet av fattigdom