Other publications

Search publications

Hatytringer. Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer

Olsen, Terje, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen & Kurt Elvegård

Hatytringer. Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer