Skip to main content

Hva gir riktigst bilde av næringslivets lønnsomhet – regnskapsstatistikk eller nasjonalregnskapet?

Other reports or chapters |  2016
5. June 2020

Bjøru, E. C., Flatval, V. S. & Nymoen, R. (2016) Hva gir riktigst bilde av næringslivets lønnsomhet – regnskapsstatistikk eller nasjonalregnskapet? Rapport nr. 4-2016 fra Senter for lønnsdannelse