Skip to main content

Hvilke indikatorer for arbeidsmarkedet er viktigst for lønnsdannelsen?

Other reports or chapters |  2016
5. June 2020

Bjøru, E. C & Nymoen, R. (2016) Hvilke indikatorer for arbeidsmarkedet er viktigst for lønnsdannelsen. Rapport nr. 6-2016 fra Senter for lønnsdannelse