Other publications

Search publications

Hvilke indikatorer for arbeidsmarkedet er viktigst for lønnsdannelsen?

Emil Cappelen Bjøru og Ragnar Nymoen

2016

Prosjekt: Center for wage formation

Hvilke indikatorer for arbeidsmarkedet er viktigst for lønnsdannelsen?