Skip to main content

Innvandrere med lav kompetanse - hvem er de og hvilke problemer har de?

Other reports or chapters |  1995
3. February 2016

Rogstad, J. (1995). Innvandrere med lav kompetanse - hvem er de og hvilke problemer har de? Rapport 1995:010. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Fafo researchers