Skip to main content
Other reports or chapters
  • Jon Rogstad

Innvandrere på store steder i Norge

 

Rogstad, J. (1995). Innvandrere på store steder i Norge. I L. Nilsson & S. Lilja (red.), Invandrerna & lokalsamhället. Historiska aspekter på intgrationen av invandrare i nordiske lokalsamhällen. Rapport 16. Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet.

Fafo researchers