Skip to main content

Innvandrersysselsetting og konsekvenser for norske arbeidere

Other reports or chapters |  2016
28. June 2016

450 000 flere sysselsatte siden 2003 har vært mulig på grunn av økt etterspørsel i norsk økonomi. Innvandrersysselsettingen har i tillegg erstattet norskfødte.

978-82-93320-50-0

Berg, S.L. m.fl (2016) Innvandrersysselsetting og konsekvenser for norske arbeidere. Samfunnsøkonomisk analyse