Other publications

Rapportsøk-en

Forutsetninger og begrunnelser for studiet av fattigdom

Tone Fløtten

2001 Forskningstema: Poverty and social security

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Forutsetninger og begrunnelser for studiet av fattigdom