Other publications

Search publications

Likelønn og kjønnssegregering. Gamle tema, nye spørsmål

Ragnhild Steen Jensen og Aagoth Storvik

2006

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Likelønn og kjønnssegregering. Gamle tema, nye spørsmål