Other publications

Rapportsøk-en

Midtveisevaluering av moderat kvotering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn

Julia Orupabo, Ragnhild Steen Jensen og Aagoth Storvik

2009 Forskningstema: Inclusion of immigrants

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Midtveisevaluering av moderat kvotering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn